Pregatire–Autorizare A.N.R.E. electricieni/VP, EXP

PREVEDERI LEGALE

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalațiilor electrice”, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013, modificat prin Ordinul ANRE nr. 116/2016, vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, este permisă numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/ energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu. Cursurile de pregătire teoretică mai sus-menționate trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puțin tematicii şi bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente.

Lista furnizorilor de formare profesională care au obținut avizul ANRE de a organiza cursuri de pregătire teoretică a candidaților, în baza Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesionala în domeniul instalatiilor electrice, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 97/ 13.10.2014, în prezent abrogată prin Ordinul ANRE nr. 116/2016, este prezentată la adresa

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-electricieni/cursuri-de-pregatire-electricieni

Contact