Despre Noi

Asistenţă Tehnică Specializată în urmatoarele domenii:
 • eficienta energetica
 • audituri energetice complexe industriale
 • electricitate de medie şi joasă tensiune
 • buletine de incercari medie si joasa tensiune PE116/94-anual trafo , prize de pamant , echipamente mt-jt
 • centrale de producere a energiei
 • iluminat public
 • Realizarea studiilor de proiect
 • Redactarea caietelor de sarcini
 • Evaluarea ofertelor
 • Asistenţă continuă pe toată perioada de implementare, realizare şi exploatare
 • Misiuni de Organizare, de Planificare şi de Coordonare a proiectelor energetice

Audit energetic industrial complex conform Legii eficientei energetice nr.121/2014 cu modificari si completari prin Legea nr.160/2016

MĂSURI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PROGRAMATE, inclusiv reparaţii şi acţiuni de modernizare sau retehnologizare

 1. Măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implică investiţii majore;
 2. Măsuri pe termen mediu, de 2 până la 3 ani, vizând un program de investiţii.
 3. Măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiţii.

Politica nationala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale cu referiri speciale privind:

a) introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;

b) promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;

c) reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;

d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;

e) acordarea de stimulente financiare si fiscale, in conditiile legii;

f) dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

In vederea realizarii de economii de energie in randul consumatorilor, in perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 se adopta masuri de politica de eficienta energetica care au ca obiectiv obtinerea unor economii, in fiecare an, de 1,5% din volumul vanzarilor anuale de energie catre consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani imediat anterioara datei de 1 ianuarie 2013.

In conformitate cu art. 6 din Decizia A.N.R.E. nr. 2794/2014 , se definesc două clase şi trei tipuri de audituri energetice, după cum urmează:

SC COPROFORM SRL este agent economic autorizat ANRE clasa II Complex , putere instalata nelimitata, pentru elaborarea de audituri electro energetice si termo energetice (audituri complexe) , astfel incat sa va aducem informatii si recomandari relevante, care sa va ajute in reducerea consumurilor de energie , masuri cu efecte imediate in eficienta economica si financiara .

Recomandam acele mijloace de reducere care pot fi obtinute prin reorganizarea / ajustarea modului de functionare, cele care presupun amortizarea rapida si din economii a investitiilor, sau cele care, pe termen lung, determina cresterea competitivitatii si a eficientei energetice a beneficiarilor nostri .

In efectuarea de audituri energetice complexe folosim metode si mijloace moderne de introspectie neinvaziva, cu aparatura moderna , analiza prin termoviziune , ultrasunete , inregistrari grafice .

Din punct de vedere juridic, in relatia cu beneficiarii nostri propunem contracte de performanta energetica, prin care ne obligam si garantam obtinerea unor beneficii, reducerea facturii de energie si cresterea eficientei.

Promovam o relatie pe termen lung cu clientii nostri, prin care urmarim periodic progresele inregistrate.

Autorizat A.N.R.E. pentru efectuarea de audituri energetice complexe(electroenergetice si termoenergetice) la sectiunea ‚Auditori persoane juridice’ la adresa :

http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/AuditoriPJEF

precum si formator autorizat in pregatirea de specialitate pentru calitatile de manager energetic pentru industrie si auditor energetic pentru industrie , conform Dec A.N.R.E. 2794/2014 , in “Lista formatori agreati” la adresa :

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/info-licente-autorizari1387202078

Va multumim pentru atentia acordata .

Cu sincera si deosebita consideratie,

Inginer Dumitru-Liviu MADAN - Administrator SC COPROFORM SRL