Bilant Energetic

Colaborarea cu clienţii noştri începe în general cu realizarea bilanţului energetic.

În acest sens experţii societăţii noastre deţin autorizaţiile şi pregătirea necesară pentru realizarea de:

  • Bilanţ electroenergetic
  • Bilanţ termoenergetic
  • Bilanţ complex

Realizarea acestor bilanţuri energetice conduce la eleborarea unui plan de măsuri concret şi documentat pentru creşterea eficienţei energetice.

Pentru punerea în practică a planului de măsuri putem realiza la cerere următoarele tipuri de studii:

  • Studii de soluţii
  • Studii de prefezabilitate
  • Studii de fezabilitate

Cadrul legislativ poate fi accesat aici

Audit industrial complex conform Legii eficientei energetice nr.121/2014

In conformitate cu art. 9 , coroborat cu art. 18 , din Legea 121/2014 , agentii economici specificati in articolele respective , care nu au efectuat audituri energetice (electroenergetic si termoenergetic) la nivel de unitate si subunitati , pe conturul complet de activitate , pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi , 01.08.2014 , au obligatia sa le realizeze pana la 5 decembrie 2015. Auditurile energetice se realizeaza cu agenti economici specializati pentru aceste activitati si autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei , A.N.R.E. , agenti economici ce se regasesc in evidentele A.N.R.E. , pe site-ul autoritatii de reglementare, la adresa :

http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/AuditoriPJEF

Legea 121/2014 stabileste cadrul legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale in domeniul eficientei energetice in vederea atingerii obiectivului national de cresterea a eficientei energetice.

Masurile de politica in domeniul eficientei energetice se aplica pe intreg lantul: resurse primare, producere, distributie, furnizare, transport si consum final.

Pana in anul 2020 se stabileste o tinta nationala indicativa de reducere a consumului de energie cu 20%.

Politica nationala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale cu referiri speciale privind:

a) introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;

b) promovarea utilizarii la consumatorii finali a echipamentelor si aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;

c) reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;

d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;

e) acordarea de stimulente financiare si fiscale, in conditiile legii;

f) dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

In vederea realizarii de economii de energie in randul consumatorilor, in perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 se adopta masuri de politica de eficienta energetica care au ca obiectiv obtinerea unor economii, in fiecare an, de 1,5% din volumul vanzarilor anuale de energie catre consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani imediat anterioara datei de 1 ianuarie 2013.

In conformitate cu art. 6 din Decizia A.N.R.E. nr. 2794/2014 , se definesc două clase şi trei tipuri de audituri energetice, după cum urmează:

SC COPROFORM SRL este agent economic autorizat ANRE clasa II Complex , putere instalata nelimitata, pentru elaborarea de audituri electro energetice si termo energetice (audituri complexe) , astfel incat sa va aducem informatii si recomandari relevante, care sa va ajute in reducerea consumurilor de energie , masuri cu efecte imediate in eficienta economica si financiara .

Recomandam acele mijloace de reducere care pot fi obtinute prin reorganizarea / ajustarea modului de functionare, cele care presupun amortizarea rapida si din economii a investitiilor, sau cele care, pe termen lung, determina cresterea competitivitatii si a eficientei energetice a beneficiarilor nostri .

In efectuarea de audituri energetice complexe folosim metode si mijloace moderne de introspectie neinvaziva, cu aparatura moderna , analiza prin termoviziune , ultrasunete , inregistrari grafice .

Din punct de vedere juridic, in relatia cu beneficiarii nostri propunem contracte de performanta energetica, prin care ne obligam si garantam obtinerea unor beneficii, reducerea facturii de energie si cresterea eficientei.

Promovam o relatie pe termen lung cu clientii nostri, prin care urmarim periodic progresele inregistrate.

Autorizat A.N.R.E. pentru efectuarea de audituri energetice complexe(electroenergetice si termoenergetice) la sectiunea ‚Auditori persoane juridice’ la adresa :

http://213.177.15.183/PublicLists/ListeEficienta/AuditoriPJEF

precum si formator autorizat in pregatirea de specialitate pentru calitatile de manager energetic pentru industrie si auditor energetic pentru industrie , conform Dec A.N.R.E. 2794/2014 , in “Lista formatori agreati” la adresa :

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/info-licente-autorizari1387202078