Audit Energetic Industrial

Audit energetic industrial complex conform Legii eficientei energetice nr.121/2014 si deciziei ANRE nr.2794/2014

Cursuri A.N.R.E.

Pregatire autorizare A.N.R.E: electrician, verificator de proiect, expert tehnic de calitate, auditori si manageri energetici

Incercari Electrice

Verificari anuale prize de pamant si TRAFO conform PE116/94

portofoliu